Scéalta Nuachta ó Leabhar Breac

Gearrliosta Leabhar na Bliana Fógartha

Ar na cúig leabhar a fógraíodh inniu ar ghearrliosta 'Leabhar na Bliana 2017' tá Conaire Mór le Diarmuid Johnson, 'Corp an Duine Uasail' le Pénélope Bagieu (aistrithe ón bhFraincis ag Darach Ó Scolaí), Cré na Cille le Máirtín Ó Cadhain, I dTír Mhilis na mBeo le Colm Ó Ceallacháin, An tIriseoir le Michelle Nic Pháidín, agus Éagóir le Seán Ó Cuirreáin. Tuilleadh

Táin Bó Cuailnge Chugainn don Nollaig

Seolfar eagrán úrnua den eipic mhór Ghaelach Táin Bó Cuailnge leis an údar Darach Ó Scolaí an mhí seo chugainn. Is iad Leabhar Breac a fhoilseoidh an leabhar seo a dhéanann cur síos ar ionradh Mhéibhe is Ailealla is sluaite "cheithre ollchúige Éireann" ar Chúige Uladh, agus ar Cú Chulainn, an laoch aonarách a sheas ina gcoinne. Tuilleadh

Tá sé ina Khíor Thuathail!

Tagtha te bruite ó na clódóirí, tá an scéinséir mór Meánmharach, Kíor Thuathail (Total Khéops) le Jean-Claude Izzo, scéal triúr comrádaithe a d'fhás suas ar shráideanna grianlasta Mharseille, agus grá acu don aon bhean amháin. Dlúthchairde, scartha ó chéile ag an saol, agus tugtha ar ais le chéile ag an mbás. Tuilleadh

Sceanach ar an Southside

Don chéad uair le cúpla céad bliain tá teacht againn ar cheann de phríomhscéalta na seanlitríochta inár dteanga féin, Togail Bruidne Da Derga (Toghail Bruíne Da Deirg, nó The Destruction of Da Derga's Hostel, mar a bhí air sa leagan Béarla a bhí ar fáil dúinn go dtí seo). Conaire Mór inniu. Tuilleadh

Dickens i nGaolainn tar éis Céad Bliain

Den chéad uair le beagnach céad bliain, beidh fáil i nGaeilge arís ar Duan na Nollag, sárscéal séasúrach Charles Dickens faoin gcuairt a thug taibhsí na Nollag ar an gcnuastóir santach crua-chroíoch Eibinéasar Scrúg chun é a chur ar bhealach a leasa. Scéal breá taitneamhach é a mbainfí taitneamh as in am ar bith den bhliain. Tuilleadh

Trí Leabhar Nua sa Bhailiúchán 'Níotú'

Chun na trí scéal nua sa bhailiúchán leabhar 'Níotú' a cheiliúradh, tá na sé leabhar ar fad á dtairiscint ar sladmhargadh. Leabhair bheaga ghleoite atá sa bhailiúchán, clúdaigh fhillteacha ar gach leabhar, agus na flapaí lán le heolas breise, le gluais do théarmaí, agus do chluichí do na léitheoirí óga. Tuilleadh

Cluiche na Corónach

Anois agus é fógartha go bhfuil scannánú le tosú ar an ochtú sraith de Chluiche na Corónach ag deireadh na míosa seo — i gContae Aontroma, i measc áiteanna eile — tá gach iarracht á dhéanamh stop a chur le sceitheadh eolais ón seit. Gan trácht ar na scripteanna, beidh sé deacair na cláir féın a choinneáil faoi rún agus é á thuar nach gcraolfar an tsraith go dtí 2019. Tuilleadh

Úrscéal a Chuireann an Gael i gCroí-Lár na hEorpa

Is fíor-chorruair a bhíonn sé de phribhléid ag foilsitheoir leabhar den chineál seo a fhoilsiú. Cé nach bhfuilim ag rá gur obair mhíthaitneamhach í obair an fhoilsitheora, tá pléisiúr ar leith le baint as leabhar a bhfuil go leor le foghlaim uaithi. Leabhar den sórt sin úrscéal Liam Mhic Cóil, An Dochtúir Áthas (1994). Tuilleadh

Corto Maltese na nGael

Gan dabht, is é an fear eachtraíochta agus mairnéalach extraordinaire Corto Maltese an carachtar grafaice is mó sa Ghaeilge. Go dtí seo, tá seacht leabhar ar fad dá chuid eachtraí aistrithe go Gaeilge, trí úrscéal ghrafacha agus ceithre scéalta gearra. Trína chuid fánaíochta, tá aithne á cur ag Gaeil óga ar an tréimhse mhórathruithe sin idir an dá Chogadh Mór, ón tSibéir anoir go dtí an Meánoirthear agus go dtí an Tuirc agus an Veinéis, agus trasna an Atlantaigh go Muir Chairb. Tuilleadh

Foghlaithe Mara do Chách!

Idir leabhair do pháistí, do dhéagóirí óga, agus do dhaoine fásta, tá leabhair Ghaeilge faoi fhoghlaithe mara ar fáil do gach cineál léitheoir — ó Long John Silver san úrscéal clasaiceach Oileán an Órchiste le Robert Louis Stevenson go Louise Bheag agus Benjamin i mBratach na gCnámh agus Crúca Beag is Péarla sa tsraith do pháistí Cleite Foghlaí Mara. Mar a deir an t-amhrán 'Cúig fhear déag ar chófra an fhir bháite, Ió hóhó agus buidéal rum; An t-ól is an Diabhal a d'fhág iad tráite, Ió hóhó agus buidéal rum! Tuilleadh

Uisce Úr as Seantobar na Tragóide

Leabhar maith í seo, ach féadfaidh mé a rá chomh cinnte céanna gur leabhar riachtanach í. Athinsint is ea Conaire Mór ar sheanscéal ón luathlitríocht, Togail Bruidne Da Derga, agus é sin déanta go slachtmhar agus go healaíonta ag Diarmuid Johnson. Is den riachtanas an tochailt seo i gcianchuimhní na scéalaíochta. Ní féidir tógáil ar ár litríocht ná ar ár n-ealaíona gan dúshraith láidir a bheith fúthu, agus is ionann sin freisin agus cuimhne — cuimhne na litríochta, cuimhne na healaíne féin. Tuilleadh

Rentrée Littéraire Leabhar Breac

Tagtha te bruite ó na clódóirí do Rentrée Littéraire an Fhómhair, tá dhá úrscéal ghrafacha nua a chuirfidh go mór leis an réimse agus le rogha na n-úrscéalta grafacha atá ar fáil anois i nGaeilige. Anuas air sin, tá úrscéal ó Mharseille chugainn, scéinséir dorcha a suitear ar shráideanna grianlasta na Meánmhara. Tuilleadh