Nuacht

Sasanachas faoi Scrúdú

Tá leabhar nua Liam Mhic Cóil An Chláirseach agus an Choróinn faoin gcumadóir Éireannach Charles Villiers Stanford, ar an mbeagán sin leabhar a rthéann i ngleic le hAngla-Éireannachas.

Leabhar í seo a scrúdaíonn a bhfuil i gceist le bheith i d’Éireannach anglafónach agus i do Ghael. Cuirfidh go leor léítheoirí spéis sa phlé a dhéanann Mac Cóil ar Lúireach Phádraig agus sa chaoi a gceanglaíonn sé an t-iomann sin (ar chuir Stanford ceol leis an leagan Béarla de, St Patrick’s Breastplate) leis na téamaí is ábhar don leabhar: ceol, creideamh, ealaín, polaitíocht, náisiúntacht, féiniúlacht agus teanga.

Fill ar News