Scéalta Nuachta ó Leabhar Breac

Sceanach ar an Southside

Don chéad uair le cúpla céad bliain tá teacht againn ar cheann de phríomhscéalta na seanlitríochta inár dteanga féin, Togail Bruidne Da Derga (Toghail Bruíne Da Deirg, nó The Destruction of Da Derga's Hostel, mar a bhí air sa leagan Béarla a bhí ar fáil dúinn go dtí seo). Conaire Mór inniu. Tuilleadh

Seanchlasaicí don Nollaig

Tar éis fómhar raidhsiúil liteartha na bliana seo, tá réimse breá leabhar ar fáil do Dhaidí agus do Mhamaí na Nollag sna laethanta beaga seo amach romhainn — agus leabhair bhreátha shómasacha ina measc ar mhaisiú iad ar aon chrann Nollag in aon teach in Éirinn. Tuilleadh

"Ní Bhead Beo Mura dTite Cara nó Namhaid Liom Anocht"

San eagrán breá nua den Táin le Darach Ó Scolaí, is féidir ionradh na gConnachtach a leanúint thar Sionainn soir tríd an Mí agus ó thuaidh go leithinis Chuailnge. Is féidir, agus seasamh i gcuideachta Chú Chulainn in Ioraird Cuilinn, in Áth Gabhla, i bhFochaird agus in Áth Fhirdhia, agus dúshlán na gConnachtach á thabhairt aige i 'gcluichí an átha'. Tuilleadh

Westeros in the Language of the Celtic Warriors

Although filming has already started, the release date for the 8th and final series of Game of Thrones is set for October 2019, news which will disappoint many fans. However, this might be a good time to turn to 'Cluiche na Corónach' the Irish language translation of the first book in the series. Tuilleadh

Dickens i nGaolainn tar éis Céad Bliain

Den chéad uair le beagnach céad bliain, beidh fáil i nGaeilge arís ar Duan na Nollag, sárscéal séasúrach Charles Dickens faoin gcuairt a thug taibhsí na Nollag ar an gcnuastóir santach crua-chroíoch Eibinéasar Scrúg chun é a chur ar bhealach a leasa. Scéal breá taitneamhach é a mbainfí taitneamh as in am ar bith den bhliain. Tuilleadh

Trí Leabhar Nua sa Bhailiúchán 'Níotú'

Chun na trí scéal nua sa bhailiúchán leabhar 'Níotú' a cheiliúradh, tá na sé leabhar ar fad á dtairiscint ar sladmhargadh. Leabhair bheaga ghleoite atá sa bhailiúchán, clúdaigh fhillteacha ar gach leabhar, agus na flapaí lán le heolas breise, le gluais do théarmaí, agus do chluichí do na léitheoirí óga. Tuilleadh

Sióga na Nollag

Díreach in am don Nollaig, tá an tríú leabhar sa tsraith Síscéalta Lios Lurgain ar fáil sna siopaí, agus scéal nua ann faoi Luisne agus a cairde Sí. An uair seo, is i ndomhan na ndaoine (nó sa Domhan Thuas) atá Luisne agus a cara Deirdre ar saoire na Nollag. Tuilleadh

Clasaicí Beaga Bídeacha do Léitheoirí Beaga Bídeacha

Don Nollaig seo, tá na sé leabhar sa tsraith 'Clasaicí Beaga Bídeacha' ar fáil in éineacht ar lacaiste speisialta — picleabhair ghleoite de sheanscealta na hEorpa agus iad ar fáil i nGaeilge bhreá shimplí do na Gaeil óga sa bhaile! Tuilleadh

Duais Mhic Phóilin Buaite ag Táin Bó Cuailnge

I gCill Airne le linn Oireachtas na Samhna a dámhadh Duais Chuimhneacháin Aodáin Mhic Phóilin ar an saothar próis Táin Bó Cuailnge le Darach Ó Scolaí, leagan nua den saothar liteartha is íocónaí sa Ghaeilge. Foilseofar an leabhar i ndeireadh na míosa seo. Tuilleadh

'Leabhar na Bliana 2017' Fógartha

Ag ócáid bhronnta ag Oireachtas na Gaeilge i gCill Airne an tseachtain seo caite, ghlac an foilsitheoir Darach Ó Scolaí le Gradam Uí Shúilleabháin 'Leabhar na Bliana 2017' ar son Leabhar Breac agus ar son an údair Diarmuid Johnson don leabhar Conaire Mór, athinsint bhríomhar ar an seanscéal Togail Bruidne Da Derga. Tuilleadh

Corto Maltese na nGael

Gan dabht, is é an fear eachtraíochta agus mairnéalach extraordinaire Corto Maltese an carachtar grafaice is mó sa Ghaeilge. Go dtí seo, tá seacht leabhar ar fad dá chuid eachtraí aistrithe go Gaeilge, trí úrscéal ghrafacha agus ceithre scéalta gearra. Trína chuid fánaíochta, tá aithne á cur ag Gaeil óga ar an tréimhse mhórathruithe sin idir an dá Chogadh Mór, ón tSibéir anoir go dtí an Meánoirthear agus go dtí an Tuirc agus an Veinéis, agus trasna an Atlantaigh go Muir Chairb. Tuilleadh

Foghlaithe Mara do Chách!

Idir leabhair do pháistí, do dhéagóirí óga, agus do dhaoine fásta, tá leabhair Ghaeilge faoi fhoghlaithe mara ar fáil do gach cineál léitheoir — ó Long John Silver san úrscéal clasaiceach Oileán an Órchiste le Robert Louis Stevenson go Louise Bheag agus Benjamin i mBratach na gCnámh agus Crúca Beag is Péarla sa tsraith do pháistí Cleite Foghlaí Mara. Mar a deir an t-amhrán 'Cúig fhear déag ar chófra an fhir bháite, Ió hóhó agus buidéal rum; An t-ól is an Diabhal a d'fhág iad tráite, Ió hóhó agus buidéal rum! Tuilleadh

Uisce Úr as Seantobar na Tragóide

Leabhar maith í seo, ach féadfaidh mé a rá chomh cinnte céanna gur leabhar riachtanach í. Athinsint is ea Conaire Mór ar sheanscéal ón luathlitríocht, Togail Bruidne Da Derga, agus é sin déanta go slachtmhar agus go healaíonta ag Diarmuid Johnson. Is den riachtanas an tochailt seo i gcianchuimhní na scéalaíochta. Ní féidir tógáil ar ár litríocht ná ar ár n-ealaíona gan dúshraith láidir a bheith fúthu, agus is ionann sin freisin agus cuimhne — cuimhne na litríochta, cuimhne na healaíne féin. Tuilleadh