Leabhar Breac
Foilsitheoirí Leabhar

0 Earra

Portrait of reviewer“Ard-úrscéal caolchúiseach dúshlánach is ea é a áireofar fós i measc mhór-úrscéalta Gaeilge na linne seo … In ainneoin shaibhreas iontach na teangan, a bhaineann macallaí, mar is cuí, as an tseanteanga, is úrscéal an-soléite é seo … tuigfear go bhfuil éacht nach beag déanta ag Ó Scolaí leis an leabhar seo.”

Plota Fite go Caolchúiseach Sciliúil

“Ag an am gcéanna, is léitheoir grinn géarshúileach a thabharfadh leis nó léi gach a bhfuil ann in aon léamh amháin toisc a chaolchúisí, sciliúla is atá an plota fite ag Ó Scolaí,” arsa an Dr Breandán Ó Cróinín, ag scríobh dó in Feasta an mhí seo. “Braithim go bhfuil Súil an Daill ar comhchéim leis An Cléireach agus b’fhéidir i ndáiriribh go sáraíonn sé an t-úrscéal eile sin, dá fheabhas é.”

cover, literary magazineDominium le Teacht

“Dhealródh an scéal, chomh maith, ná fuil in Súil an Daill ach an chéad cheann de shraith úrscéalta féin dteideal ‘Dominium’ agus más fíor é seo, is dócha ná fuil deireadh ráite ag Conchúr Mac Ardail, ná ag Darach Ó Scolaí.”

Ceann roinne i gColáiste Mhuire gan Smáil, Ollscoil Luimnigh, é an Dr Breandán Ó Cróinín. Tá eagrán nua de Cath Fionntrá le Pádraig Ó Siochfhradha curtha in eagar a

Sleachta tógtha as Feasta Aibreán 2022.