Scéalta Nuachta ó Leabhar Breac

Charlie agus Monarcha na Seacláide i nGaeilge

Ceithre leabhar le Roald Dahl atá ar fáil i nGaeilge anois — Danny Seaimpín an Domhain agus Na Cailleacha agus na Gamail — agus faoi dheireadh thiar ... Charlie agus Monarcha na Seacláide (nó Charlie and the Chocolate Factory)!

Ryan Tubridy

Ryan Tubridy ag léamh as Charlie agus Monarcha na Seacláide ar RTÉ Raidio 1 an tseachtain seo.

Aistriúcháin bhreátha iad ar fad ar na leabhair is mó a bhfuil tóir ag léitheoirí óga orthu — agus an-tóir go deo ag seanléitheoirí orthu chomh maith!

Ba leis an leabhar Danny, Seaimpín an Domhain a tosaíodh ar leabhair Roald Dahl a aistriú go Gaeilge in 2016. Ba é Muiris Ó Raghallaigh a d'aistrigh agus tá an-ghlaoch ar an leabhar. Cé gur scéal do dhéagóirí óga é, is léir go bhfuil tóir chomh mór ag daoine fásta air go bhfuil sé á athléamh acu féin.  

CharlieAn Bithiúnach Sin, Victor Hazlett!

Dar ndóigh, chuirfeadh an saol atá ag Danny éad ar bhuachaill ar bith — tá sé ina chónaí i gcarbhán giofóige, is é an meicneoir óg cairr is fearr sa cheantar é, agus is é a athair an cara is fearr atá aige — fear nach mbíonn aon ghanntanas scéalta iontacha le hinseacht aige.

Ach oíche amháin, tagann Danny ar rún uafásach a athar, rún a tharraingíonn an bithiúnach saibhir sin, Victor Hazlett sa mhullach orthu. Agus is gearr go mbíonn Danny ag obair ar phlean an-chliste chun an tiarna talún saibhir gránna sin a chur dá chois. An éireoidh leo? Má éiríonn, is cinnte go mbeidh Danny ina sheaimpín ar an domhan! Ach is cinnte gur éirigh go seoigh le Muiris Ó Raghallaigh.

Is Gránna an Dream iad Cailleacha

Leabhar níos dorcha is ea Na Cailleacha (The Witches). Is gránna an dream iad cailleacha. Cé go ligeann siad orthu féin gur mná deasa iad, i ndáiríre bíonn siad ag iarraidh na páistí beaga a bhfuil an ghráin acu orthu a bhrú agus a bhascadh.

Ach tá buachaill amháin ann agus a sheanmháthair atá in ann na brúideanna bréana sin a aithint — ach an féidir leo deireadh a chur leo ar fad?

Tá Na Cailleacha ar cheann de na leabhair is clúití a scríobhadh do léitheoirí óga riamh, agus éiríonn thar barr le Niamh Ní Argáin an ghráiniúlacht agus an greann a thabhairt léi.

Cailleacha WitchesEalaín le Quentin Blake

Is é Muirius Ó Raghallaigh a d'aistrigh an tríú leabhar, Na Gamail (The Twits) — agus an-tóir go deo ar an scéal faoin leibide féasógach agus a bhean  arbh é ceann de na leabhair is greannmhara a scríobh Roald Dahl é.

Aithneoidh seanléitheoirí learáidí gleoite an sár-ealaíontóra Quentin Blake. Is é a rinne an obair ealíne ar leabhair Roald Dahl ar fad le hos cionn scór go leith bliain anuas, agus is iad a léaráidí siúd atá sna heagráin Ghaeilge — rud a chuireann go mór leis na leabhair. Anois níl le déanamh ach síneadh siar cois tine agus ligint do Roald Dahl a dhraíocht a imirt ort!

Bígí ag faire amach do leabhar a cúig sa tsraith, MATILDA — beidh sí sin ar fáil i mí Mheán Fómahir agus í aistrithe ag Muiris Ó Raghallaigh.

Éist le Ryan Tubridy ag léamh as Charlie agus Monarcha na Seacláide

Léigh sliocht as Charlie agus Monarcha na Seacláide

Piasúin

Return to News