The Leabhar Breac on-line shop is open as usual to send book parcels out to our readers by post and by courier.

Sadb Nic Fhionnbhairr

As Baile Átha Cliath don údar, Sadb Nic Fhionnbhairr. Tá staidéar déanta aici ar Stair na hEalaíne agus ar an nGearmáinis i mBaile Átha Cliath agus i mBeirlín, agus tréimhse caite aici ag obair do sheirbhís náisiunta craolta na Gearmáine. Tá sí fostaithe faoi láthair ag comhlacht idirnáisiúnta sa teicneolaíocht faisnéise i Londain.

Seo é an dara leabhar do pháisti atá foilsithe aici. D'fhoilsigh sí Cleití Órga i gcomhair leis an ealaíontóir Laura de Búrca i 2004.

Pictiúrleabhar don aoisghrúpa 8+, maisithe ag Laura de Búrca. Dar le muintir an tí, tá saol an-leadránach ag Puisín. Ach, i ndáiríre, tá saol iomlán eile, saol rúnda, ag an seanchat ramhar buí seo.... Nuair a fhágann muintir an tí gach maidin, téann Puis
More