Tá siopa Leabhar Breac ar oscailt mar is iondúil chun beartanna leabhar a sheoladh amach chuig ár léitheoirí ar an bpost.

Clu-dach_An_Tromdha-mh-_(1).jpg

An Tromdhámh

Feargal Ó Béarra

€16.00

'LEABHAR NA BLIANA' 2019

100 lch; Clúdach Crua; ISBN 978 1 911363 21 7

Cuairt a thug Seanchán Ollamh agus a chuideachta ar an rí, agus saint is síor-éilimh na cuideachta ainmheasartha sin — idir fhilí, cheoltóirí, bhantracht is ghiollaí — is údar don aoirscéal binb-bhriathrach seo ó pheann anaithnid thart ar an mbliain 1300. Scéal iltéamach ilchisealach é Tromdhámh Guaire a bhfuil cuid dá phréamha ag síneadh siar chomh fada leis an seachtú haois, tréimhse a shamhlaítear le triúr dá mhórphearsana, Seanchán Toirpéist féin, Dallán Forgaill, agus Guaire an Oinigh. Sa leagan nua-chóirithe seo, tugtar friotal is foghar an tseanscéil slán go soléite do léitheoir na haoise seo.

Guaire an Oinigh, Seanchán Torpéist agus Ciarán Chluana

Leabhar í seo a chuirfidh gliondar is gáire orthu siúd nach geal leo filí na Gaeilge idir shean is nua!

Ní buan duine tar éis a aortha. Más maith a thuig na huaisle sin, is fearr a thuig an t-aos dána é óir ba é spleáchas an oinigh agus an dea-chlú ar a chéile a choinnigh cuallacht righin eisiatach sin na bhfilí in uachtar ó Chataibh go Cléire ar feadh breis agus ceithre chéad bliain. Sa sciamhleabhar siamsúil seo déantar athchóiriú do léitheoirí ár linne féin ar aoir a scríobhadh ar lucht aortha thart ar an mbliain 1300.

Glór Cruthaitheach Údair

“Sciuird gan srian gan adhastar trí chuid mhór de shean-scéalaíocht na Gaeilge atá sa mbromach leabhair seo a chuirfidh ceo ar spéaclaí na tíre. Is inti a chastar dúinn na filí fealltacha agus na naoimh chealltacha, Seanchán Torpéist, Ciarán Chluana, an lobhar agus an odhar, mná gan náire, Fearghas mac Róich, agus Guaire é féin — an rí ab fhéile in Éirinn. Beirigí greim moinge ar an gcrúbach seo, agus as go brách linn siar san am agus san easaontas!” — Diarmuid Johnson

"Cé gur ríléir an dílseacht don traidisiún agus an grinneas friotail sa gcóiriú teanga, tá glór cruthaitheach údair le haithint freisin, agus is maith ann dó. Tá muid faoi chomaoin Fheargail Uí Bhearra as meisterwerk sa Nua-Ghaeilge Mhoch a shlánú do ghlúin úr léitheoirí." — Dónall Ó Braonáin, Comhar

"An téacs atá soláthraithe ag Feargal dúinn anso tá sé gan cháim .... Táim ag caint ar an tslí inar chuaigh sé i mbun oibre agus an láimhseáil cháiréiseach a dhein sé ar an mbuntéacs sa tslí is gur éirigh leis Tromdhámh Ghuaire a thabhairt slán chughainn féna chulaith Nua-Ghaeilge agus gach ab fhéidir de shaibhreas foclóra agus teangan a thabhairt leis san am gcéanna." — Breandán Ó Cróinín, Feasta

"Feargal Ó Béarra ... gelingt es kongenial, die Vorlage ins moderne Irische zu übertragen. Das Ergebnis liegt in einem ansprechenden Band vor, der im Verlag Leabhar Breac erschienen ist. (Is ealaíonta mar a éiríonn le Feargal Ó Béarra … an bunleagan a aistriú go Nua-Ghaeilge. Tá a thoradh sin le fáil sa leabhar tarraingteach a chuir Leabhar Breac amach.) — Irene Balles, Abeitlung Keltologie

Sliocht Samplach den Tromdhámh

Léigh an léirmheas in Comhar

Léigh an léirmheas in Feasta

Léigh faoin nGradam in Tuairisc.ie

Ar fáil ar Amazon