Tá siopa Leabhar Breac ar oscailt mar is iondúil chun beartanna leabhar a sheoladh amach chuig ár léitheoirí ar an bpost.

Ni-otu-_san_abhainn_(1).jpg

Níotú: An Bailiúchán Iomlán

Marc Cantin

€40.00

An Bailiúchán Iomlán: 48 lch (x6), clúdaigh bhoga, lándaite. (Gnáthluach €45)

Sé úrscéal bheaga mhaisithe atá sa bhailiúchán 'Níotú' don aoisghrúpa 7+, sé scéal faoi indiach beag dearg, agus a chuid cairde. Leabhair ghleoite atá sa bhailiúchán faoi na heachtraí a bhaineann do Níotú agus a chairde, agus an nádúr agus an timpeallacht mar chúlra le gach scéal. Leabhair iad seo a mhúineann tabhacht an nádúir don ghasúr.

An Sealgaire Mór
Cara Nua
Ollphéist an tSléibhe
Ag Imeacht le Sruth
Béirín Dána
Ar Cosa in Airde