Leabhar Breac
Foilsitheoirí Leabhar

Cosa Beaga

Bailiúchán pictiúrleabhar is ea Cosa Beaga datá dírithe ar léitheoirí óga 6-8 mbliana d’aois. Dhá nó trí abairt atá i ngach leathanach teacs agus tá íomhá iomlán leathanaigh lena thaobh. Feiliúnach le léamh os ard do pháistí níos óige.

product_cat