Tá siopa Leabhar Breac ar oscailt mar is iondúil chun beartanna leabhar a sheoladh amach chuig ár léitheoirí ar an bpost.

Fionn mac Cumhaill

Fadó, nuair a bhí cúirt ag Ardrí Éireann i dTeamhair, bhí buíon fear ag an Ardrí ar a tugadh an Fhiann. Fir bhreátha láidre iad a choinnigh síocháin sa tír dó. Ba é Fionn mac Cumhaill an ceannaire a bhí ar an bhFiann.

Trí leabhar atá sa tsraith nua Fionn do léitheoirí óga 8-10 mbliana. Athinsint do Ghaeil óga atá sa tsraith seo, leis an údar agus ealaíontóir Darach Ó Scolaí, ar sheanscéalta móra na Féinne. Ar na leabhair eile a bheidh sa tsraith tá 'An Giolla Deacair', 'Sí Chuilinn' agus 'Bran agus Sceolán'.

Féach: Leathanach Leabhar Breac faoi Fhionn agus an Fhiann.

Lá amháin, nuair a bhí Fionn i mBinn Éadair, chonaic sé bád ag teacht i dtír. Léim gaiscíoch mór láidir as an mbád. 'Caol an Iarainn is ainm dom,' a dúirt sé. 'Mura bhfuil duine anseo a bhuafadh orm i rás, gearrfaidh mé cíos ar mhuintir na hÉireann.' Bhí laochra na Féinne i dTeamhair ag an am, agus ní raibh a fhios ag Fionn cá bhfaigheadh sé duine a rithfeadh rás dó. Leis sin, tháinig bodach mór buí chuige agus a chóta fada lachna anuas go talamh ina dhiaidh. 'Rithfidh mise in aghaidh Chaol an Iarainn duit,' a dúirt Bodach an Chóta Lachna.
Tuilleadh
Ó bhí Fionn mac Cumhaill ina leanbh, bhí a chuid naimhde ag iarraidh é a mharú agus ceannas na Féinne a choinneáil dóibh féin. Chun é féin a chosaint ar na naimhde sin, mhúin an banghaiscíoch Bómall d’Fhionn cén chaoi le troid. Ach chaithfeadh sé foghlaim le bheith níos stuama agus níos cliste ná duine ar bith eile beo.
Tuilleadh

Ardrí

€20.00
Cluiche cláir do 2-4 imreoir (7+). Ar chlár 20" x 20" a imrítear an cluiche, agus é curtha ar fáil i mbosca láidir agus é maisithe go lándaite. Roghnaíonn gach imreoir píosa imeartha agus, le dísle agus Cártaí Sí, gluaiseann sé thar chonstaicí i rás le teacht ar an Ardrí i dTeamhair. Ina phálás i dTeamhair, tá an tArdrí timpeallaithe ag naimhde. Chun an tír a shábháil, caith?dh tú teacht i gcabhair air. Ar an mbealach castar cairde agus naimhde ort — Conán Maol, Goll mac Mórna, an Giolla Deacair, Caol an Iarainn, agus go leor eile. Ach tá contúirtí amach romhat! Le cabhair ó COGG, tá an cluiche cláir seo á chur ar fáil i gcomhar leis an tsraith nua leabhar 'Fionn'. Tá an chéad trí leabhar sa tsraith ar fáil anois, An Bradán Feasa, Dóiteoir na Samhna agus Bodach an Chóta Lachna, agus tá an cluiche cláir ar fáil i siopaí i siopaí maithe, nó le fáil tríd an bpost ar an suíomh seo. Eolas breise: www.fionn.ie
Tuilleadh
Bliain amháin, ar oíche Shamhna, tháinig fathach go Teamhair agus chuir sé an tArdrí agus an chúirt ar fad a chodladh le ceol draíochta. Nuair a bhí siad ina gcodladh, chaith sé lasair thine as a bhéal agus dhóigh sé cúirt an Ardrí. Tháinig an fathach ar ais bliain i ndiaidh bliana, agus dhóigh sé Teamhair arís agus arís eile. Ní raibh duine ar bith in Éirinn in ann é a stopadh. Ar deireadh, tháinig buachaill go Teamhair a gheall go gcuirfeadh sé deireadh leis an dóiteoir. Fionn mac Cumhaill ab ainm don bhuachaill sin. Tugadh sleá dó, agus chuaigh sé amach san oíche chun pálás an Ardrí a chosaint ar Dhóiteoir na Samhna.
Tuilleadh