The Leabhar Breac on-line shop is open as usual to send book parcels out to our readers by post and by courier.

Máire Ní Ghallchobhair

Scríbhneoir leabhar do pháistí agus múinteoir bunscoile í Máire Ní Ghallchobhair.

Chomh maith le ceithre leabhar faoin gcailín beag ábhailleach Lúsaí agus a cuid cairde scoile, tá leabhair oideachasúla scríofa aici, agus bhí sí ar dhuine de na húdair a scríobh na leabhair sa tsraith don chúrsa Gaeilge bunscoile 'Séideán Sí'.

Tá Máire ag obair faoi láthair ar shraith úrnua leabhar faoin rógaire beag Jeaic agus a mhadra beag draíochta! Tá cónaí ar Mháire i mBaile Átha Cliath.

Sé leabhar ar fad atá sa tsraith Lúsaí, agus tá suíomh nua dá cuid féin ag an gcarachtar ábhailleach sin ar an idirlíon, lán le greann agus spraoi do léitheoirí óga.

Gach eolas ar an suíomh: www.lusai.ie

Jeaic agus Lúlú ar facebook

Jeaic is learning about ancient iron-age Gaelic warriors at school. He'd love to be able to see them for himself. He builds a time machine to travel back in time and meet the Gaelic warriors. Let's hope it does what it's supposed to do!!

More
Jeaic has created a new chemical potion. It can make you invisible! Jeaic give Lúlú the potion and Lulu can slip into the house without being seen. But when poor Mamaí trips over Jeaic she thinks there is a ghost in the house. Poor Mamaí is frightened out of her wits.

More

An dara leabhar sa tsraith Lúsaí don aoisghrúpa 6-8 mbliana le Máire Ní Ghallchobhair, agus í maisithe ag Peter Donnelly. Cailín beag í Lúsaí atá lán le spraoi agus le greann. Ceapann na daoine fásta go bhfuil sí beagáinín ró-aerach. Ach is deacair Lúsaí

More

[language:ga] Cailín beag í Lúsaí atá lán le spraoi agus le greann. Ceapann na daoine fásta go bhfuil sí beagáinín ró-aerach. Ach is deacair Lúsaí a smachtú! Téann rang Lúsaí go dtí an leabharlann inniu. 'Tógaigí leabhar an duine,' arsa an mháistreás, 'agus bígí ciúin.' Ach an mbeidh gach duine sa leabharlann ciúin? [language:en] Lúsaí is a little girl full of fun and games. Grown-ups find her a bit too giddy. But keeping an eye on Lúsaí is no easy task. The whole class go to visit the library today. 'One book each,' says the teacher, Bean de Róiste, 'and be quiet.' But will everyone in class be quiet?

More

Leabhar eiler sa tsraith Lúsaí don aoisghrúpa 6-8 mbliana le Máire Ní Ghallchobhair, agus í maisithe ag Peter Donnelly. Cailín beag í Lúsaí atá lán le spraoi agus le greann. Ceapann na daoine fásta go bhfuil sí beagáinín ró-aerach. Ach is deacair Lúsaí a

More
A 66-page activities book based on the six books in the Lúsaí series - full of matching activities, writing excercises, word and phrase recognition games, composition and reviewing exercises. Children will enjoy the educational activities and at the same time, they'll improve their literacy skills, and develop their listening, speaking and reading skills.

More

An séú leabhar maisithe ag Peter Donnelly sa tsraith Lúsaí le Maire Ní Ghallchobhair (don aoisghrúpa 6-7). Cailín beag í Lúsaí atá lán le spraoi agus le greann. Ceapann na daoine fásta go bhfuil sí beagáinín ró-aerach. Ach is deacair Lúsaí a smachtú!

More
Lúlú is in trouble. There's a great big cross rotvelller in the house next door, and Lúlú is scared stiff of him. But Jeaic thinks he can solve the problem. If he mixes the right chemicals he can make a special potion for Lulú - and make her grow enormously big!

More

Leabhar nua sa tsraith pictiúrleabhar 'Lúsaí' le Máire Ní Ghallchobhair, agus í maisithe ag Peter Donnelly. Cailín beag í Lúsaí atá lán le spraoi agus le greann. Ceapann na daoine fásta go bhfuil sí beagáinín ró-aerach. Ach is deacair Lúsaí a smachtú!

More