Tá siopa Leabhar Breac ar oscailt mar is iondúil chun beartanna leabhar a sheoladh amach chuig ár léitheoirí ar an bpost.

E-ADAOIN_Y.jpg

Éadaoin

Diarmuid Johnson

€16.00

Luach Speisialta €12.00

136 lch; clúdach crua; ISBN 978-1-909907-68-3

LE RÉAMH-ORDÚ AR LASCAINE ROIMH 31 IÚIL

Is é scéal Éadaoine scéal mór grá na Sean-Ghaeilge, scéal nár mhair ach ina bhlúirí, blúirí i Leabhar na hUidhre, blúirí i Leabhar Buí Leacan. Tá an t-ábhar sin ar fad fite in aon scéal amháin ag Diarmuid Johnson — na bearnaí líonta, agus feoil curtha ar na cnámha —ionas gur sean-eipic nua atá againn atá inchurtha le scéal Héilin na Traí, nó le scéal Tristan agus Íosóid.

Bean de shliocht éanlaith an tsí í Éadaoin. Í seal i measc na neamhbhuan abhus, seal i measc na mbuan i mBrí Léith. Is í ba bhanchéile d’Eochaidh Rí na Teamhrach. Ach is do Mhidhir a thug sí grá a croí, do Mhidhir an tsí, Midhir Bhrí Léith, Midhir na háille agus na mbriathra meala.

Éad agus Gangaid

Ach cén t-iontas an t-ainm ‘Éadaoin’ uirthi? Bhí bean eile in éad léi: Fuamnach, an chéad bhanchéile a bhí ag Midhir. Fuamnach na draíochta, Fuamnach na gangaide: le trí bhuille dá slaitín caorthainn, rinne sí féileacán d’Éadaoin gur dhíbir thar teorainn agus thar toinn í go ceann cian aimsire.

Uaigneas na mban is ábhar don scéal seo. Uaigneas mná a fágadh gan cheachtar den bheirt a bhí luaite léi, céile ná leannán. Agus ós de shliocht na mbuan an bhean sin, is buan síoraí an t-uaigneas atá le fulaingt aici. Seanscéal faoi chulaith nua, seantéama comhaimseartha, scéal téagartha tragóideach faoi sheacht snaidhm na seirce.

Scéalta Bunaidh na hÉireann

Te sna sála ar dhá eipic eile a thagann an scéal seo. In 2017 a foilsíodh Conaire Mór, leabhar a dhéanann athinsint ar an seanscéal Togail Bruidne Da Derga. In 2018 foilsíodh Tuatha Dé Danann, leabhar a rianann gabháil na hÉireann sula dtáinig na Gaeil ar an bhfód,

Le foilsiú Éadaoin dúntar an fáinne fí seo tá údar ceiliúrtha againn: trí sheoidleabhar ar scéal bunaidh na hÉireann.

Trí Scéal na Teamhrach

Teamhair na Mí, cathair na nGael, ceartlár na seansaoithiúlachta: is ann a rinne Lúgh Lámhfhada a chuid cleasa gaisce agus ealaíne. Is ann a gairmeadh Conaire Mór ina rí. Is ann a chuaigh seacht snaidhm na seirce ar Éadaoin agus ar Mhidhir roimh éalú dóibh faoi chló dhá eala. 

Teamhair na Rí, seandúchas na hÉireann, inneoin na scéalaíochta: is ann a rinneadh gabháíl agus géilleadh Inse Fódla, is ann a d'imir an chinniúint a cuid fichille, is ann a bhí an tarbhfheis agus an tuar, an suirí agus an fuadach, an náire agus an díoltas.

Tá an seanábhar agus an dúchas úd athmhúnlaithe feasta dúinn ag Diarmuid Johnson, ábhar a bhí faoi cheo na gcianta, ábhar a ligeadh i léig agus i laige, ábhar atá ar fáil arís ar deireadh thiar. Bígí ag léamh 'Sraith na Teamhrach'. Is saothar é nach bhfuil a shárú ann.