Liam Mac Cóil

Scríbhneoir agus criticeoir is ea Liam Mac Cóil. Tá sé ina chónaí i Ráth Chairn na Mí. Tá leabhair, ailt, agus aistí scríofa aige faoi chúrsaí litríochta, staire, ceoil, ealaíon agus teilifíse.

Ba é a úrscéal An Dochtúir Áthas (1994) an chéad leabhar Gaeilge a cuireadh ar ghearrliosta Dhuaiseanna Liteartha an Irish Times. Ó shin foilsíodh úrscéal eile leis, An Claíomh Solais, agus dialann scríbhneoireachta, Nótaí ón Lár, chomh maith le leabhar ar an gcumadóir Charles Villiers Stanford An Chláirseach agus an Choróin: Seacht gCeolsiansa Stanford a foilsíodh in 2010.  Bhuaigh a úrscéal Fontenoy Gradam Uí Shúilleabháin 2006. Chomh maith lena shaothar do dhaoine fásta tá leabhar sa tsraith Scéalta Staire scríofa ag Liam Mac Cóil, Toirealach Ó Cearúlláin. Tá aistriúcháin déanta ón mBreatnais freisin aige, Tiocfaidh Lá le Ffred Ffransis (Carbad, 1977), agus Saibhreas Chnoic Chaspair le J. Selwyn Lloyd (An Gúm, 1981), agus d’fhoilsigh sé stair a áit dhúchais féin, The Book of Blackrock (Carraig Books, 1977, 1981). I gcomhar leis an Ollamh Ruairí Ó hUiginn, tá Liam ina eagarthóir ar an iris litríochta agus ealaíne Bliainiris.

D'fhoilsigh Leabhar Breac an t-úrscéal is deireanaí leis, An Litir, scéinséir staire a suitear in Éirinn agus ar mhór-roinn na hEorpa sa bhliain 1612. Foilseofar úrscéal nua sa tsraith sin, I dTir Strainséartha, i 2014.

"There is no other novelist in Irish today who writes with the same care, precision and clarity." — Alan Titley, The Irish Times

Físeán de Liam Mac Cóil ag labhairt ar an scéalaíocht

Físeán de Liam Mac Cóil ag labhairt ar theanga an úrscéil

 

Úrscéalta

I dTír Strainséartha, (Leabhar Breac, 2014)
An Litir (Leabhar Breac, 2011) 
Fontenoy (Leabhar Breac, 2005, 2007) 
An Claíomh Solais: scéal fantaisíochta faoin teilifís nua (Leabhar Breac, 1998) 
An Dochtúir Áthas (Leabhar Breac 1994, 2004)

Aistriúcháin

Fabhalscéalta Aesóip (An Gúm, 2004) 
Ré Órga na Mainistreacha (An Gúm, 2004) 
Eachtraí Iontacha Earcail (An Gúm, 2004) 
Cití Cailleach (An Gúm 1997) 

Leabhar Beag Cócaireachta Éireannach (1991 Appletree Press) 
Saibhreas Chnoic Chaspair (Oifig an tSoláthair, 1981) 
Tiocfaidh lá (Carbad, 1977)

Neamhfhicsean

An Chláirseach agus an Choróin: Seacht gCeolsiansa Stanford (Leabhar Breac, 2010) 
Nótaí ón Lár: Dialann Mhantach (Leabhar Breac, 2002) 
Toirealach Ó Cearúlláin (Leabhar Breac, 2000) 
The Book of Blackrock (Carraig Books, 1977, 1981)

Saothair Neamhfhoilsithe

An Chritic Theoiriciúil agus an Nualitríocht (Tráchtas neamhfhoilsithe, Coláiste na Tríonóide, 1997)