Scéalta Nuachta ó Leabhar Breac

Clasaicí Beaga Bídeacha do Léitheoirí Beaga Bídeacha

Scothscéalta na hEorpa

In aon sraith amháin tá sé cinn de scéalta móra na hEorpa agus iad curtha in oiriúint do léitheoirí óga i bpictiúrleabhair bhreátha slachtmhara. Orthu sin tá Romeo agus Juliet, Camchuairt Ghuilivéir, An Odaisé, Frankenstein,  Oileán an Órchiste agus Don Cíochótae — scoth na scéalaíochta do Ghaeil bheaga an Nollaig seo!

I gcomheagrán leis na foilsitheoirí Catalónacha Bromera, tá na pictiúleabhair maisiúla seo curtha ar fáil i nGaeilge. Sna ‘Clasaicí Beaga Bídeacha’ tá 6 phictiúrleabhar lándaite agus gach leabhar díobh oiriúnach le léamh os ard do pháistí sa bhaile nó sa rang, nó le léamh go neamhspleách ag léitheoirí óga. Tá pictiúir bhreátha iontu a mhúsclódh an tsamhlaíocht sna léitheoirí. Deis bhreá a bheadh anseo seanchlasaicí móra na hEorpa a chur faoi bhráid na léitheoirí óga sa bhaile — ar bhealach spraíúil taitneamhach.

Guilivéar, Uiliséas agus Long John Silver i nGaeilge

Nár bhreá, an Nollaig seo, go gcuirfeadh léitheoirí óga aithne ar shaoithiúlacht na hEorpa trí Ghaeilge, go gcuirfidís eolas ar Uiliséas agus é ar a chamchuairt ar fud na farraige agus é ag iarraidh filleadh ar a bhean is a mhac sa ghréig. Sin, agus aithne a chur ar Jim Hawkins agus ar Long John Silver ar oileán rúnda na bhfoghlaithe mara. Gan trácht ar Ghuilivéar i measc na Lilipiútach!

Cosúil leis an seanridire Don Cíochótae sa phictiúr thuas, déanfaidh sé léitheoireacht bhreá cois tine do shean is óg an Nollaig seo!