About Us

Leabhar Breac is a small publishing house, based in Clochar an Locha, west of An Spidéal in the Connemara Gaeltacht. The publishing house was founded by Darach and Caomhán Ó Scolaí in 1994, and An Dochtúir Áthas by Liam Mac Cóil was its first publication.

From the very beginning, they set themselves the task of publishing books to a high standard of literature and design and, with time, they have become known for this. Apart from books published in co-edition with publishing houses overseas, all our books are published  by Clódóirí Lurgan in Casla.

Leabhar Breac have published over 140 titles, both fiction and nonfiction, including books for adults, for teenagers, for children, and picturebooks for younger readers.

Caomhán Ó ScolaíPublishing in the Gaelic Tradition

The brothers didn’t arrive at publishing by chance; their father, Séamas Ó Scolaí, was an editor with An Gúm and worked on the Irish-English Dictionary, and both brothers ahd been immersed in the tradition of publishing and books from a very early age.

Caomhán Ó Scolaí (left) is well-known for the high quality of his work in book-design and in cover design. His brother, Darach (below) has achieved recognition as a writer. Both are very proud of the Irish publishing tradition reaching as far back as Lovain in the early 17th Century.

New Fiction

Leanadh den Dochtúir Athas le liosta úrscéalta le háireamh: Gan ach duaisbhuaiteoirí Ghradam Uí Shúilleabháin a lua, tá Fontenoy le Liam Mac Cóil ann, An Cléireach le Darach Ó Scolaí, Scéal Ghearóid Iarla le Máire Mhac an tSaoi, agus Conaire Mór le Diarmuid Johnson. Agus tá tóir nach beag ar an tsraith nua úrscéalta staire le Liam Mac Cóil, ‘An Litir’.

Muid Féin, About UsTranslation

Chomh maith le saothar na scríbhneoirí Gaeilge tá aistriúcháin á bhfoilsiú freisin acu, do pháistí agus do léitheoirí fásta. Gné de thraidisiún liteartha na nGael riamh anall ab ea an t-aistriúchán agus cuireann Leabhar Breac rompu saothar ón bhFraincis, ach go háirithe, a chur ar fáil do léitheoirí na Gaeilge — agus le deireanas tá saothar do leitheoirí fásta á aistriú acu.

Darach Ó Scolaí

Building on an Ancient Tradition

Cé gurb é an t-úrscéal príomhsheánra Leabhar Breac, mar is léir ón ngaol fada torthúil atá ag an teach le Liam Mac Cóil, agus leis na húrscéalaithe Seán Mac Mathúna agus Eilís Ní Anluain, creideann Leabhar Breac go bhfuil forbairt na nualitríochta ag brath go mór ar athnuachan agus ar shaothrú na seanlitríochta. Toradh ar an obair sin is ea foilsiú Táin Bó Cuailnge le deireanas, An Ceithearnach Caolriabhach, agus na leabhair Conaire Mór agus Tuatha Dé Danann le Diarmuid Johnson. Tá saothrú déanta acu ar an tseanlitríocht do pháistí, freisin, mar atá sa tsraith pictiúrleabhar ‘Fionn’.

Download a catalogue for adult readers here

Download a catalogue for young readers here

Download order form for schools here

Catalóg Leabhar Breaccatalóg na nÓg

Foirm Orduithe