Cumann Léann na Litríochta

Is é an príomhchuspóir atá ag CUMANN LÉANN NA LITRÍOCHTA ná plé a spreagadh ar stair, ar chúlra, agus ar chritic litríocht na Gaeilge (idir shean agus nua) is ar réimsí gaolmhara: an béaloideas, an amhránaíocht agus araile.

Cuirtear saothar taighde i gcló in LÉANN, iris an chumainn, a bhaineann le gnéithe éagsúla de litríocht na nGael. Tá fáilte ar leith roimh ábhar a chothaíonn an ghné chomparáideach agus a bhaineann le litríocht na Gaidhealtachta sa chiall is leithne (Éire, Alba, agus Oileán Mhanann).

The academic journal Léann is published as part of Leabhar Breac’s great range of Irish language books. Léann covers such varied subjects as history, folklore, literature, philosophy, language planning and anthropology, and is available from our online book shop.

pictiúr de chreatalach na Twin Towers i Nua-Eabhrac ar chlúdach leabhair.