The Leabhar Breac on-line shop is open as usual to send book parcels out to our readers by post and by courier.

An_Mac_Ti-re_a_bhi-_sa_to-ir_ar_an_ngra-.jpg

An Mac Tíre a Bhí sa Tóir ar an nGrá

Orianne Lallemand

€7.50

32 lch; clúdach bog; ISBN 978-1-911363-32-3

Mac Tíre bocht, níl aon duine mór leis. Tá an
t-earrach tagtha agus tá na héin is na hainmhithe ag imeacht thart ina bpéirí go grámhar. Cá dtiocfaidh Mac Tíre ar a ghrá geal féin?

Sraith trí phictiúrleabhar don aoisghrúpa 4-7 mbliana. Sna scéilíní deasa seo is iad na rudaí céanna a dhéanann imní do Mhac Tíre agus a bhíonn ag déanamh imní do gach páiste — an grá; siúl ar scoil; a bheith cróga, srl. Leabhair álainn soláimhseáilte iad le léamh os ard sa bhaile nó ar scoil.

[localer:en]

32 pp; paperback; ISBN 978-1-911363-32-3

Poor Mac Tíre, nobody loves him. Spring is here and all the birds and the animals are going around lovingly in pairs. How will Mac Tíre find his own true love?

A series of three picturebooks for 4-7 year olds. In these charming stories Mac Tíre the wolf has the same questions other children have—why is walking to tiresome? Why don’t I have a special friend? Why am I so scared? These beautiful picture books are easily handled by children and are ideal for reading aloud at home or at school.