Leabhar Gníomhaíochtaí

Lúsaí

9.00

Workbook, 80 pages; pbk; 978-0-898332-52-0

A 66-page activities workbook based on the six books in the Lúsaí series – full of matching activities, writing excercises, word and phrase recognition games, composition and reviewing exercises.

Improving Literacy Skills

Children will enjoy the educational activities and at the same time, they’ll improve their literacy skills, and develop their listening, speaking and reading skills.

“Cuirtear réimse gníomhaíochtaí ar fáil a chabhróidh chun scileanna litearthachta an phaiste a fhorbairt, agus a dhaingniú. Tá cleachtaí meaitseála, cleachtaí scríbhneoireachta, cleachtaí ar aithint focal agus frásaí, cleachtaí cainte, cleachtaí cumadóireachta, cleachtaí léirmheastóireachta agus leathanaigh spraoi sa leabhar … Cuirtear go mór le stór focal na bpáistí agus ag an am céanna baineann siad taitneamh as na gníomhaíochtaí. Tagann forbairt ar na scileanna éisteachta, labhartha, léitheoireachta agus scríbhneoireachta ar bhealach comhtháite, rud a thagann leis na moltaí atá in Curaclam na Bunscoile 1999.” — Máire Nic an Rí & Bríd Ní Dhonnchadha, InTouch

Out of stock