Leabhar Gníomhaíochtaí

Lúsaí

9.00

Leabhar Oibre; 80 lch; clúdach bog; ISBN 978-0-898332-52-0

Leabhar oibre 66 leathanach  bunaithe ar na sé leabhar sa tsraith Lúsaí – lán le cleachtaí meaitseála, cleachtaí scríbhneoireachta, cleachtaí ar aithint focal agus frásaí, cleachtaí cainte, cleachtaí cumadóireachta, cleachtaí léirmheastóireachta, agus leathanaigh spraoi.

Tá na gníomhaíochtaí ar fad taitneamhach agus páiste-lárnach. Tá an leabhar gníomhaíochtaí seo bunaithe ar an tsraith Lúsaí.

Forbairt ar na Scileanna Léitheoireachta

“Cuirtear réimse gníomhaíochtaí ar fáil a chabhróidh chun scileanna litearthachta an phaiste a fhorbairt, agus a dhaingniú. Tá cleachtaí meaitseála, cleachtaí scríbhneoireachta, cleachtaí ar aithint focal agus frásaí, cleachtaí cainte, cleachtaí cumadóireachta, cleachtaí léirmheastóireachta agus leathanaigh spraoi sa leabhar … Cuirtear go mór le stór focal na bpáistí agus ag an am céanna baineann siad taitneamh as na gníomhaíochtaí. Tagann forbairt ar na scileanna éisteachta, labhartha, léitheoireachta agus scríbhneoireachta ar bhealach comhtháite, rud a thagann leis na moltaí atá in Curaclam na Bunscoile 1999.” — Máire Nic an Rí & Bríd Ní Dhonnchadha, InTouch

Out of stock