Dáithí Mac Cárthaigh

Is abhcóide cleachtach é Dáithí Mac Cárthaigh B.A., M.A., LL.B., a phléann le cúrsaí sibhialta agus coiriúla. Tá réimse leathan alt faoi chúrsaí dlí foilsithe i nGaeilge agus i mBéarla aige. Comhordaitheoir Dlí agus Gaeilge in Óstaí an Rí é, áit a riarann sé na cúrsaí Ard-Dioplóma sa Dlítheangeolaíocht (don AE), san Aistriúchán Dlíthiúil, agus sa Dlí-Chleachtadh trí Ghaeilge.