Cló Lováin

Inphrionta de chuid Leabhar Breac

Faoin inphrionta seo foilsítear saothar le meitheal atá i mbun scríbhneoireachta ar Mhór-Roinn na hEorpa. In 2019 a foilsíodh céadleabhar an inphrionta.

Ábhair as Teangacha na Mór-Roinne

Cuirfidh meitheal Chló Lováin rompu éagsúlacht seánraí a shaothrú. Ach beidh béim ar leith acu ar an aistriúchán. Is éard atá difriúil faoi obair na meithle seo go mbeidh siad ag baint ábhair as teangacha na Mór-Roinne agus go mbeidh siad ag foghlaim ó fhoilsitheoirí na Mór-Roinne. A leithéid seo, cuir i gcás – amhail a bhíonn i dtíortha eile, beidh leabhair Chló Lováin inléite ag an léitheoir gan dul i dtuilleamaí aon teanga ach a theanga féin. Lena chois sin, tá cuid mhaith den mheitheal ag obair san earnáil seirbhísí teanga agus, dá réir sin, féachfaidh siad le cleachtais agus próisis ghairmiúla a chur i bhfeidhm in obair an inphrionta ionas go mbeidh siad in ann táirge d’ardchaighdeán a chur ar fáil dá léitheoirí.

Cora Cainte na Gaeilge

Ar na bacáin tá eagrán nua den sárleabhar Cortha Cainnte na Gaedhilge, saothar tagartha aonteangach le Tomás Mac Síthigh a foilsíodh in 1940.

Tá an réimse leabhar Gaeilge seo ar fáil ónár siopa leabhar ar-líne.

Cló Lováin ar Facebook

Cló Lováin