NA BEANNA BEOLA
(de réir mar atá feiceáil orthu as Inis Ní)

Beanna buana, beanna balbha
Beanna barrmhaola, beanna bunramhra.

Beanna broinndorcha, beanna blaoscrúnda
Beanna brúcht-ársa, beanna briatharmhúchta.

Beanna breaca lá breá
Beanna bráidghorma lá brothaill.

Beanna boga lá brádáin
Beanna báistí lá braonach.

Binn Gabhar, Binn Bhán
Binn Bhreac, Binn Charrach.

Binn an Choire Mhóir, Binn an Choire Bhig
Binn Doire Chláir, Binn Ghleann Uisce:

Beanna banchruinne, beanna baithisbhearrtha
Beanna bruach-chorcra, beanna bard-tostacha.

Beanna bolgacha, beanna béistiúla
Beanna básúla, beanna bánaithe.

Na beanna seo is buíon manach i mbád
Is seanchailleacha i gcogar comhrá.

Is bulláin mhóra i ngort gan fál
Is bairnigh iad ar bhois na trá.

Binn Fhraoigh, Binn Braoin
Binn Dhubh, Binn Leitrí:

Beanna brollachscáfara, beanna buacacha
Beanna ballast-troma, beanna breasa.

Beanna bochta, beanna bithnochta
Beanna aineola – Na Beanna Beola.

                                                                                      DJ 2021