Carnabhal na Marbh

Radvan Markus

Original price was: €20.00.Current price is: €16.00.

Carnabhal na Marbh; 248 lch; clúdach bog; ISBN 978-1-913814-33-5 Leabhar taighde le duine de scoláirí móra na litríochta Gaelaí a phléann úrscéal mór Mháirtín Uí Chadhain Cré na Cille i gcomhthéacs na tréimhse ina bhfuil aistriúcháin ar an úrscéal á scaipeadh go hidirnáisiúnta.

Buaiteoir Duais ACIS 2023

Ghnóthaigh an leabhar seo Duais ACIS ‘Leabhar Taighde na Bliana 2023’, duais bhliantúil An Chomhdháil Mheiriceánach do Léann na hÉireann. Mhol na moltóirí “fairsinge agus doimhneacht na scríbhneoireachta, an bealach ina bhfuil scoláireacht agus obair chriticiúil eile fite fuaite, an chaoi ina dtagann an leabhar le chéile — cé go bhféadfá gach aon chaibidil a léamh mar aiste ann féin. Is leabhar mealltach, taitneamhach amach is amach é.”

Cré na Cille sa Chomhthéacs Idirnáisiúnta

Tagann Carnabhal na Marbh: Cré na Cille agus Litríocht an Domhain i dtír ar ghnéithe éagsúla den chur chuige teoiriciúil – an carnabhalachas, an insint chiclipéideach agus an reiceolaíocht ina measc – chun áit an tsaothair i gcanóin litríocht an domhain a mheas. Ag an am céanna, lonnaíonn an saothar seo tréithe éagsúla Cré na Cille i gcomhthéacs scríbhinní eile Uí Chadhain, idir fhoilsithe agus neamhfhoilsithe, agus pléann sé an ceangal idir an t-úrscéal agus traidisiúin chultúrtha na hÉireann, an béaloideas, an litríocht agus an ceol.

Tour de Force ar an gCadhnach

Tugtar léargas freisin in Carnabhal na Marbh ar áit Uí Chadhain i measc nua-aoisithe Éireannacha eile a bhfuil cáil dhomhanda bainte amach acu le fada – James Joyce, Samuel Beckett agus Brian Ó Nualláin. “Tour de force is ea an leabhar seo; an leabhar is fearr — gan aon cheist — ar an gCadhnach go dtí seo, agus ní hamháin sin ach tá sé i measc na leabhar taighde is fearr sa Ghaeilge le fada an lá. Athraíonn an saothar seo an plé, an díospóireacht agus an dioscúrsa faoi Chré na Cille ón mbonn aníos.” — An tOllamh Brian Ó Conchúbhair “Saothar cumasach bunúil atá anseo atá bunaithe ar léitheoireacht fhairsing agus ar chomhthéacsú cumasach. Tuigeann an t-údar mórshruthanna smaointeoireachta agus liteartha a linne, agus go deimhin na ceisteanna a bhí ag dó na geirbe ag an aos liteartha agus intleachta sa domhan thiar fré chéile i gcaitheamh an 20ú haois, agus suitear a anailís ar Cré na Cille sa gcomhthéacs leathan sin.” — An tOllamh Gearóid Denvir

Léigh faoin duais ACIS.